Yeni Sayı

Cilt 2 Sayı 2 (2022): Journal of Economics and Political Sciences
					Cilt 2 Sayı 2 (2022): Journal of Economics and Political Sciences Gör

İspanya ve Suudi Arabistan Ekonomik İlişkileri ve Ticaret Yapıları
Üzerine Bir İnceleme

A Study About Spain And Saudı Arabia’s Economic Relations And Trade Structure

Marta MOGO GARCIA

 

Rus Dış Politikasının Batı’da Yansıması: Rusofobi

Reflection of Russian Foreign Policy in the West: Russophobia

Simge ÖZTÜRK & Yavuz CANKARA

 

Çoklu Hiyerarşi Modeli Çerçevesinde Rafsancani Dönemi İran-ABD İlişkileri

Iran-US Relations in The Period of Rafsanjani within the Framework of Multiple Hierarchy Model

Emine ATEŞ TAN

 

Yeni Kurumsal İktisat Penceresinden Varlık Vergisi’ ne Bir Bakış

A View The Wealth Tax From The New Institutional Economics Side

Sevda BERİGEL

 

Analysis of Welfare State Concept: A Comparative Approach

Yavuz Selim KAYMAZ

Yayınlanmış: 05.01.2023
Tüm Sayıları Göster